Ana Sayfa
Öğrenci
Staj Bilgilendirmesi

Staj

BÖLÜM SİTESİNDEKİ  STAJ DUYURULARINI TAKİP EDİNİZ...

Staj Başvuruları https://staj.sabis.sakarya.edu.tr  internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

  • 2022 Yaz Dönemi Örgün Staj Değerlendirme Duyurusu ilerleyen zamanda duyurulacaktır. 

  • 2022 Yaz Dönemi Örgün Staj Başvuruları için tıklayınız.

Tüm staj belgeleri ektedir.

Not: Staj Sicil Fişi ekteki Staj Değerlendirme Belgesi adında yer almaktadır.

Yurt dışı stajı yapacak öğrenciler kendi sigortasını ya kendi yaptırır yada gittiği firma sigortasını yapar. Erasmus öğrencileri staj savunmalarını, Erasmus Eğitimlerini tamamlayıp döndükten sonra ki ilk staj savunma döneminde yapabilir. Erasmus ile yurtdışına staja giden öğrenciler için sigorta yapılmamaktadır.Sadece hibe desteği verilmektedir. Öğrenciler sigorta şirketlerinde kendi imkanlarıyla seyahat ve sağlık sigortası yaptırmalıdır.

 

Stajınızı aşağıdaki linkten sorgulatabilirsiniz.
Staj Sorgulama Sistemi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

Staj Esasları ektedir.    Staj değerlendirmenizde sıkıntı yaşamamak için Staj Esaslarını dikkatlice okuyunuz.

2022 Yaz dönemi Staj Başvuruları Staj sisteminden alınmaya başlanmıştır. Staj Zorunluluk belgesinin onaylı haline güncel staj duyurularının ekinde vardır. Staj kabul belgesini ise Staj sisteminden başvuru yaptıktan sonra staj sistemi otomatik e onaylı olarak size vermektedir. Ayrıca bir bölüm ve dekanlıktan belge ve imza almayınız.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staj Defteri Yenilenmiştir!!!

Word formatında ektedir. Staj defteri bilgisayar ile Word dökümanı formatında yazılarak düzenlenmelidir.

Staj Defteri aşağıdaki iki madde yazan kısımlar hariç tamamen Word Formatında hazırlanmalıdır. Aşağıda ilgili kısımların nasıl hazırlanacağına değinilmiştir.

  • Staj defterinde Genel bilgiler kısmında İş Veren veya Firma Yetkilisinin Adı, Soyadı, İmza ve Firma Kaşesi olmalıdır. Bu sayfayı Word ortamında tüm bilgileri yazdıktan sonra PDF formatına çevrilip çıktı alınmalıdır. Fotoğrafı dijital ortamda ilgili alana yapıştırdıysanız renkli çıktı alınız. Çıktı aldığınız sayfayı kaşe ve imzalattıktan sonra taratıp Word formatında ilgili sayfaya yerleştirebilirsiniz.
  • Staj defterinde 1. ve 2. sayfalarda Özet ve Staj Amiri Mühendis Onayı bölümleri vardır. İlk olarak gün ve yaptığınız işlerin kısa özetini Word’de yazınız. Her iki sayfada istenen bilgileri doldurduktan sonra PDF formatına çevirip çıktı alınız. Çıktı aldığınız sayfayı Staj Amiri Mühendise imzalattıktan sonra taratıp Word formatında ilgili sayfaya yerleştirebilirsiniz.

Staj defteri Word Formatında hazırlandıktan sonra PDF formatına çevrilmelidir. Son olarak Staj defterinize ad_soyad_numara_stajdefteri.pdf şeklinde isimlendirerek kaydedilmelidir.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

Staj hakkında genel bilgiye ekteki EEM Staj Esasları dosyasından ulaşabilirsiniz. 

Staj esaslarında ki aşağıda belirttiğimiz iki maddeye özellikle dikkat ediniz.

Madde 1. Sakarya Üniversitesi ve Mühendislik Fakültesi staj genel esasları gereğince; her öğrenci, pratik bilgi ve becerisini arttırmak amacıyla, 40 iş günü pratik çalışma (staj) yapmak zorundadır. Öğrenciler bu staj çalışmasını, en az bir Elektik, Elektronik, ElektrikElektronik, Haberleşme, Biyomedikal, Kontrol, Mekatronik Mühendisi yönetimindeki bir birimde tamamlamalıdırlar.

Madde 8. Öğrencinin B stajını A stajını yaptığı işletmede yapılabilmesi için, i. Staj yapılacak işletmenin elektrik, elektronik ve/veya haberleşme sektörlerinden birinde faaliyet göstermesi ii. Staj yapılacak kurumun büyük bir işletme statüsünde olması iii. Stajların ilgili işletmenin farklı birimlerinde yapılacak olması (Staj 2 Ar-ge bölümünde yapılmalıdır.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

ÖNEMLİ!!!

Staj I ve Staj II dersleri ile ilgili açıklama:

Staj I ve Staj II dersleri 5. Yarıyıldan itibaren Güz ve Bahar dönemlerinde açılmaktadır.

Her iki dersinde öğrenciler tarafından bir defa seçilmesi gerekli ve yeterlidir.

Dersin seçildiği dönemde ilgili staj (Staj I ve Staj II ) yapılmış ve staj komisyonu tarafından onaylanmış ise ders notu YT olarak girilir.

Dersin seçildiği dönemde henüz ilgili staj yapılmamış ise staj notu YZ olarak girilir. (Öğrencinin ilgili staj dersini tekrar seçmesine gerek yoktur.) Öğrenciler bir başka dönemde stajını yapar ve staj komisyonu tarafından onaylanırsa Mezuniyetine sadece stajı kalmış veya tek ders sınavına girecek öğrencinin Arş Gör. Fevzeddin Ülker hocanıza (fevzeddin@sakarya.edu.tr) mail yoluyla müracaatı üzerine ile staj notu YT olarak düzeltilir. Bu işlem 2 hafta sürebileceği için öğrencinin özellikle tek derse girmek istiyorsa 2 hafta önceden müracaatını mail yoluyla yapmalıdır.

Staj yapan tüm öğrenciler staj duyurularını sürekli takip ediniz!!! Duyuruların aksine işlem yapılmaması gerekmektedir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI (STAJ)  MUAFİYET SINAVINA BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLERİN STAJ KOMİSYONUNA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR: 

1) Çalıştığı yerde Elektrik, Elektronik, Haberleşme, Biyomedikal, Kontrol Mühendislerinden birinin bulunması ve  çalıştığı firma Elektrik Elektronik sektörünün içinde yer alması gerekir.

2) Çalıştığı yeri ve kendi yaptığı işi tanıtan 10-15 sf döküman hazırlanmalıdır. (Kişisel ve Şirket bilgileri yazılmalıdır.)

3)  En az 6 ay Sigortalı olarak belitilen iş yerinde çalışmış olunmalıdır.

4) Sigorta dökümü e- devlet üzerinden alınmalıdır.

5) Akademik takvim takip edilip dönem başlarında olan  "Önceki Öğrenmelerin Tanınması" sınavları için başvuru yapılmalıdır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tüm staj sorularınızı aşağıdaki e-posta adresine mail atınız. Bu mail dışında staj komisyon üyeleri sorularınızı yanıtlamayacaktır. Bölüm sayfamızdaki staj duyurularını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz. Duyurularda yazan kısımlar sorulması durumunda mailiniz cevaplanmayacaktır.

e-posta : eeestaj@sakarya.edu.tr

 

EEM Staj Komisyonu