Ana Sayfa
Öğrenci
Staj Bilgilendirmesi

Staj

BÖLÜM SİTESİNDEKİ BÖLÜMDEN HABERLER DUYURULARI KISMINDAKİ STAJ DUYURULARINI TAKİP EDİNİZ...

Yurt dışı stajı yapacak öğrenciler kendi sigortasını ya kendi yaptırır yada gittiği firma sigortasını yapar. Erasmus öğrencileri staj savunmalarını, Erasmus Eğitimlerini tamamlayıp döndükten sonra ki ilk staj savunma döneminde yapabilir. Erasmus ile yurtdışına staja giden öğrenciler için sigorta yapılmamaktadır.Sadece hibe desteği verilmektedir. Öğrenciler sigorta şirketlerinde kendi imkanlarıyla seyahat ve sağlık sigortası yaptırmalıdır.

Tüm staj belgeleri ektedir.

Stajınızı aşağıdaki linkten sorgulatabilirsiniz.
Staj Sorgulama Sistemi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PANDEMİ ESNASINDA YAPILACAK STAJ İŞLEMLERİ:

 

Staj hakkında genel bilgiye ekteki EEM Staj Esasları dosyasından ulaşabilirsiniz. 

Staj esaslarında ki aşağıda belirttiğimiz iki maddeye özellikle dikkat ediniz.

Madde 1. Sakarya Üniversitesi ve Mühendislik Fakültesi staj genel esasları gereğince; her öğrenci, pratik bilgi ve becerisini arttırmak amacıyla, 40 iş günü pratik çalışma (staj) yapmak zorundadır. Öğrenciler bu staj çalışmasını, en az bir Elektik, Elektronik, ElektrikElektronik, Haberleşme, Biyomedikal, Kontrol, Mekatronik Mühendisi yönetimindeki bir birimde tamamlamalıdırlar.

Madde 8. Öğrencinin B stajını A stajını yaptığı işletmede yapılabilmesi için, i. Staj yapılacak işletmenin elektrik, elektronik ve/veya haberleşme sektörlerinden birinde faaliyet göstermesi ii. Staj yapılacak kurumun büyük bir işletme statüsünde olması iii. Stajların ilgili işletmenin farklı birimlerinde yapılacak olması (Staj 2 Ar-ge bölümünde yapılmalıdır.)

Pandemi nedeniyle Staj defterini doldururken bölümün ve dekanlığın doldurması gereken yerleri boş bırakınız. Staj yaptığınız şirketin ve sizin doldurmanız gereken yerleri doldurunuz. 

NOT: Staj teslimlerinin nasıl ve ne zaman yapılacağı hakkındaki bilgi bölüm sitemizde bölümden haberler kısmında duyurulacaktır. Yazılan bilgiler bilgi mahiyetindedir.

MEZUN DURUMUNDA OLMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU:

Yaz Döneminde yapılan ÖRGÜN stajlar için yüz yüze staj sınavı yapılması planlanmaktadır. Gerekli duyuru ekim ayının ilk haftasında yapılacaktır.

Öğrencilerimiz yaz döneminde staj yaparken aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

1‐ Staj Defteri (İlk sayfasında Ad‐Soyad, Öğrenci Numarası, Staj Türü, İletişim Bilgisi yazılacaktır.)(Not: Staj defteri mavi tükenmez kalem ile elle doldurulmalıdır.)(Bölüm ve dekanlığa staj defteri için imza ve mühür için gelmenize gerek yoktur. Bölüm ve dekanlık onay kısımları boş bırakınız),
2‐ Öğrenci Staj Değerlendirme Formu (imzalı ve kaşeli kapalı zarfta),
3‐İşyeri Değerlendirme Formu,

Not:

1) Staj defterini mavi tükenmez kalemle doldurunuz. Staj defterinde şirket ve kişiler bilgilerinizi doldurunuz. Fotoğraf yapıştırmayı unutmayınız. Pandemi nedeniyle staj defterinde bulunan bölüm ve dekanlık onay kısımlarını boş bırakınız.

2) Staj esnasında öğrenci değerlendirme formu (imzalı ve kaşeli kapalı zarfta) ve İş yeri değerlendirme formunu doldurmayı unutmayınız.  Staj defteri ve değerlendirme belgeleri ektedir.

 

MEZUN DURUMUNDA OLAN VE TEK DERSE GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU:

Mezuniyetine sadece stajı kalmış veya tek ders sınavına girecek öğrenciler, stajlarının bitiminden hemen sonra staj defterlerini ve belgelerini aşağıda anlattığımız şekilde Arş Gör. Rıdvan Fırat Çınar hocanıza (ridvancinar@sakarya.edu.tr) mail atınız. Stajınız değerlendiridikten sonra kabul olanların staj dersi yaklaşık 2 hafta sonunda YT olarak girilecektir. Böylece mezuniyet işlemlerini öğrenci başlatabilecektir.

Aşağıdaki Belgelerin taratılması gerekmektedir.  (Yanlızca dersi kalmamış mezun olacak öğrenciler içindir.)

1‐ Staj Defteri (İlk sayfasında Ad‐Soyad, Öğrenci Numarası, Staj Türü, İletişim Bilgisi yazılacaktır.)(Not: Staj defteri mavi tükenmez kalem ile elle doldurulmalıdır.)(Bölüm ve dekanlığa staj defteri için imza ve mühür için gelmenize gerek yoktur. Bölüm ve dekanlık onay kısımları boş bırakınız),
2‐ Öğrenci Staj Değerlendirme Formu (imzalı ve kaşeli kapalı zarfta),
3‐İşyeri Değerlendirme Formu,

Not: Kapalı zarfta bulunan öğrenci staj değerlendirme formunu açarken kısa bir video çekiniz ve rar dosyasına eklemeyi unutmayınız! (Yanlızca dersi kalmamış mezun olacak öğrenciler içindir.)

Staj tesliminde hazırladığınız staj defterinizi ve diğer belgeleri taratarak pdf formatına getiriniz. Tüm dosyalarınızı sıkıştırarak ad soyadı öğrenci no ve staj türünüzü yazarak isimlendiriniz. Örneğin  adsoyad_b16010001_staj2.rar formatında gönderiniz. Örnekteki gibi tek bir rar dosyası formatında aşağıda öğrenci numaranıza göre belirtilen hocanıza gönderiniz. Mail atarken spama düşmemesi için öğrenci mailinizi kullanınız! Mailinizin iletildiğinden emin olunuz (gönderilmezse mailinizin iletilmediğine dair hata mesajı gelir.)!   (Yanlızca dersi kalmamış mezun olacak öğrenciler içindir.)

 

ÖNEMLİ!!!

Staj I ve Staj II dersleri 5. Yarıyıldan itibaren Güz ve Bahar dönemlerinde açılmaktadır.

Her iki dersinde öğrenciler tarafından bir defa seçilmesi gerekli ve yeterlidir.

Dersin seçildiği dönemde ilgili staj (Staj I ve Staj II ) yapılmış ve staj komisyonu tarafından onaylanmış ise ders notu YT olarak girilir.

Dersin seçildiği dönemde henüz ilgili staj yapılmamış ise staj notu YZ olarak girilir. (Öğrencinin ilgili staj dersini tekrar seçmesine gerek yoktur.) Öğrenciler bir başka dönemde stajını yapar ve staj komisyonu tarafından onaylanırsa Mezuniyetine sadece stajı kalmış veya tek ders sınavına girecek öğrencinin Arş Gör. Fevzeddin Ülker hocanıza (fevzeddin@sakarya.edu.tr) mail yoluyla müracaatı üzerine ile staj notu YT olarak düzeltilir. Bu işlem 2 hafta sürebileceği için öğrencinin özellikle tek derse girmek istiyorsa 2 hafta önceden müracaatını mail yoluyla yapmalıdır.

Staj yapan tüm öğrenciler staj duyurularını sürekli takip ediniz!!! Duyuruların aksine işlem yapılmaması gerekmektedir.

Staj yapan tüm öğrenciler staj duyurularını sürekli takip ediniz!!! Duyuruların aksine işlem yapılmaması gerekmektedir.

Değerli öğrenciler, imza ve onay işlemleri için bölüme gelmenize gerek yoktur. Tüm işlemler online ve mail yoluyla yapılmaktadır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL STAJ İŞLEMLERİ:

Staj I ve Staj II dersleri ile ilgili açıklama:

Staj I ve Staj II dersleri 5. Yarıyıldan itibaren Güz ve Bahar dönemlerinde açılmaktadır.

Her iki dersinde öğrenciler tarafından bir defa seçilmesi gerekli ve yeterlidir.

Dersin seçildiği dönemde ilgili staj (Staj I ve Staj II ) yapılmış ve staj komisyonu tarafından onaylanmış ise ders notu YT olarak girilir.

Dersin seçildiği dönemde henüz ilgili staj yapılmamış ise staj notu YZ olarak girilir. (Öğrencinin ilgili staj dersini tekrar seçmesine gerek yoktur.) Öğrenciler bir başka dönemde stajını yapar ve staj komisyonu tarafından onaylanırsa öğrencinin staj komisyonuna müracaatı üzerine alacağı belge ile staj notu YT olarak düzeltilir.

Staj Esasları ektedir.    Staj değerlendirmenizde sıkıntı yaşamamak için Staj Esaslarını dikkatlice okuyunuz.

Bölüm sayfasında Staj Bilgilendirmesi altındaki Staj Belgeleri indirilemiyor.

Staj Zorunluluk Belgesi, Staj Kabul Formu, Staj Değerlendirme Belgesi ve İşyeri Değerlendirme Formu ektedir.

Staj Defteri de ekteki belgeler arasına eklenmiştir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI (STAJ)  MUAFİYET SINAVINA BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLERİN STAJ KOMİSYONUNA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR: 

1) Çalıştığı yerde Elektrik, Elektronik, Haberleşme, Biyomedikal, Kontrol Mühendislerinden birinin bulunması ve  çalıştığı firma Elektrik Elektronik sektörünün içinde yer alması gerekir.

2) Çalıştığı yeri ve kendi yaptığı işi tanıtan 10-15 sf döküman hazırlanmalıdır. (Kişisel ve Şirket bilgileri yazılmalıdır.)

3)  En az 6 ay Sigortalı olarak belitilen iş yerinde çalışmış olunmalıdır.

4) Sigorta dökümü e- devlet üzerinden alınmalıdır.

5) Akademik takvim takip edilip dönem başlarında olan  "Önceki Öğrenmelerin Tanınması" sınavları için başvuru yapılmalıdır.

 

EEM Staj Komisyonu