Personel Sayıları
Profesör 9
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 9
Araştırma Görevlisi 11
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 63 389
2. Öğretim Öğrencisi 45 370
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 108 759
Genel Toplam 867