Personel Sayıları
Profesör 10
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 8
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 77 456
2. Öğretim Öğrencisi 57 456
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 134 912
Genel Toplam 1046