Personel Sayıları
Profesör 8
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 10
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 80 537
2. Öğretim Öğrencisi 57 496
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 137 1033
Genel Toplam 1170