Personel Sayıları
Profesör 8
Doçent 5
Doktor Öğretim Üyesi 9
Araştırma Görevlisi 11
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 80 532
2. Öğretim Öğrencisi 57 492
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 137 1024
Genel Toplam 1161