Personel Sayıları
Profesör 8
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 10
Araştırma Görevlisi 11
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 84 489
2. Öğretim Öğrencisi 53 474
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 137 963
Genel Toplam 1100