Personel Sayıları
Profesör 8
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 9
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 84 509
2. Öğretim Öğrencisi 60 496
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 144 1005
Genel Toplam 1149