Personel Sayıları
Profesör 8
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 9
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 79 494
2. Öğretim Öğrencisi 54 475
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 133 969
Genel Toplam 1102