Ana Sayfa
Duyurular
Yaz Okulu Programı Esaslarında Yapılan Güncelleme

YAZ OKULU PROGRAMI ESASLARINDA YAPILAN GÜNCELLEME

Sakarya Üniversitesi 2018-2019 Yaz Öğretimi Senato Esasları 12.maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Madde 12 — Yaz Öğretimi başlangıç tarihi itibariyle Genel Not Ortalaması 1,8 şartını
sağlayan öğrenciler, Yaz Öğretiminde Bitirme Çalışması veya Tasarım dersi (Sanat Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi hariç) ile birlikte en fazla 6 (altı) birim saatlik derse yazılabileceklerdir.
Ancak Bitirme Çalışması teslim tarihleri önceki öğrenimlerin kazanılması sınavları başvurusu
sırasında, sınavı ise önceki öğrenimlerin kazanılması sınavları tarihlerinde yapılacaktır.

İLGİLİ RESMİ YAZI EKTEDİR.

EEM Bölüm Başkanlığı